Neurologische communicatiestoornissen

Onze expertise

Afasie

Afasie is een verworven taalstoornis door een hersenletsel. Dit hersenletsel wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Het begrijpen en het spreken kan gestoord zijn, alsook lezen en schrijven kunnen mogelijk aangetast zijn.

Dysartrie

Dysartrie is een verworven spraakstoornis die het gevolg is van een aandoening in het zenuwstelsel. Deze aandoening verstoort de werking van één of meer spieren die bij het spreken betrokken zijn.

Dysfagie

Moeilijk slikken en verslikken treden vaak op bij hersenaandoeningen, slokdarm-en maagproblemen en na ingrepen of radiotherapie in het hoofd-halsgebied. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om de consistentie van voeding aan te passen. Hiernaast kunnen er compensatietechnieken worden aangeleerd.

Spraakapraxie

Verbale apraxie is een verworven spraakstoornis waarbij het programmeren van de spraak fout loopt. De spieren werken nog goed maar het aansturen van de spieren geeft problemen. De ernst van verbale apraxie kan variëren van helemaal niet meer kunnen spreken tot lichte articulatieproblemen die slechts zo nu en dan optreden.