Leerstoornissen

Onze expertise

Dyslexie

Kinderen met dyslexie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met lezen en met spelling. De fouten die zij maken lijken op verstrooidheidsfouten. Bijvoorbeeld: ‘kineren’ in plaats van ‘kinderen’ schrijven. Zij lezen hun vragen dikwijls verkeerd en antwoorden dan ook fout of onvolledig. Bij vreemde talen geeft dit heel wat problemen.

Dysorthografie

Kinderen met dysorthografie hebben opvallende en hardnekkige spellingsmoeilijkheden. Schrijven zonder fouten lukt niet. Het lijkt wel of het kind de spellingregels niet kan onthouden. Soms schrijft het kind de woorden zoals hij of zij ze hoort. Vaak is er ook een gestoord handschrift dat moeilijk leesbaar, ongeordend en slordig is.

De therapie wordt afgestemd op de aard en de ernst van het probleem en het karakter van het kind.

Ik hecht veel belang aan een goede communicatie met derden (de zorgcoördinator, de klasleerkracht,…) om het kind optimaal te kunnen begeleiden.

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde en dit op het vlak van automatiseren (geheugendyscalculie), vaardigheden en technieken (procedurale dyscalculie) en/of problemen met visuo-spatiële deeltaken van het rekenen (visuo-motorische dyscalculie).